[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เข้าร่วม กิจกรรม วันคนพิการสากลประจำปี 2564 วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมกรีนปาร์ค อ.เมือง จ.ยโสธร ( 8/ธ.ค./2564 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เข้าร่วม กิจกรรม วันคนพิการสากลประจำปี 2564  วันที่ 7 ธันวาคม 2564   ณ
โรงแรมกรีนปาร์ค อ.เมือง จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ราย 1 นางคำพอง โคกกลาง หมู่ 14 บ้านโคกกลาง 2 นางทองอินทร์ พร้อมจิตร หมู่ 5 บ้านโคกกลาง ( 29/ต.ค./2564 )
    
อบต.ลุมพุกจัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพเยียวยาผู้พิการทางสายตา ม.8 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ( 29/ก.ย./2564 )
    

อบต.ลุมพุกจัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพเยียวยาผู้พิการทางสายตา ม.8  ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 15 จากคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาฯ ระดับอำเภอ ( 20/ก.ย./2564 )
    

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก   รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่  15 จากคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาฯ ระดับอำเภอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกำจัดสิ่งปฏิกูลตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โครงการพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดีฯ และรับโล่ดีเด่นการดำเนินงาน "บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล" ( 29/ส.ค./2564 )
    

นายวสันต์  ชัยภูมิ นายก อบต.ลุมพุก ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกำจัดสิ่งปฏิกูลตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โครงการพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดีฯ  และรับโล่ดีเด่นการดำเนินงาน "บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล" พร้อมทั้งจัดนิทรรศการระบบบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลของอบต.ลุมพุก ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว

อบต.ลุมพุกร่วมกับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคำเขื่อนแก้ว ผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านบ้านขี้เหล็ก ม.4ช่วยกันตัดต้นไม้ริมถนนสายลุมพุก-ศรีฐาน ( 11/ส.ค./2564 )
    

อบต.ลุมพุกร่วมกับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคำเขื่อนแก้ว ผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านบ้านขี้เหล็ก ม.4ช่วยกันตัดต้นไม้ริมถนนสายลุมพุก-ศรีฐาน

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภคำเขื่อนแก้ว และสส.บุญแก้ว สมวงศ์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ศูนย์พักคอย.อบต.ลุมพุก ( 6/ส.ค./2564 )
    

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.  นายชลธี  ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  นางยุพิน  ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภคำเขื่อนแก้ว และสส.บุญแก้ว  สมวงศ์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ศูนย์พักคอย.อบต.ลุมพุก  โดย นายวสันต์  ชัยภูมิ นายก.อบต.ลุมพุก และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอคำเขื่อนแก้ว รายงานข้อมูลฯเพื่อทราบ พร้อมนี้ท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้สนับสนุนน้ำดื่มให้กับศูนย์พักคอย อบต.ลุมพุก

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก โดย นายวสันต์ ชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศูนย์พักคอย(Community Isolation) เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร ( 31/ก.ค./2564 )
    

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก โดย นายวสันต์ ชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศูนย์พักคอย(Community Isolation)  เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก  ณ โรงสีสหกรณ์การเกษตรคำเขื่อนแก้ว

มอบเงินสวัสดิการธนาคารขยะ ให้ญาติสมาชิกผู้เสียชีวิต บ้านโคกกลาง หมู่ 5 ( 11/ก.ค./2564 )
    

มอบเงินสวัสดิการธนาคารขยะ ให้ญาติสมาชิกผู้เสียชีวิต บ้านโคกกลาง หมู่ 5

เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคม บ้านเหล่าฝ้าย ม.9 ( 11/ก.ค./2564 )
    

เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคม บ้านเหล่าฝ้าย ม.9

กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 -> [จำนวน 92 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>