[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
อบต.ลุมพุก นำขยะรีไซเคิล ร่วมบริจาค ตามโครงการคัดแยกขยะและบุญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ( 27/ม.ค./2566 )
    

อบต.ลุมพุก นำขยะรีไซเคิล ร่วมบริจาค ตามโครงการคัดแยกขยะและบุญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดย นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว / ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ ( 27/ม.ค./2566 )
    

วันที่ 26 มกราคม 2566  เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  โดย นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว / ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด เก็บขยะ เศษวัชพืช ใบไม้และกิ่งไม้ บริเวณฝายน้ำล้นห้วยเขมร บ้านโนนยาง หมู่ที่ 6 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

โครงการประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พศ.2566 หมู่ที่1-15 ระหว่างวันที่ 16 – 20 มกราคม พ.ศ.2566 งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ กองคลัง จัดโครงการอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ( 20/ม.ค./2566 )
    
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 อบต.ลุมพุก มอบเงินช่วยเหลือเหตุอัคคีภัย 1 ราย นางจันทา ดาษดื่น บ้านเลขที่ 123 หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าฝ้าย ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ( 20/ม.ค./2566 )
    
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหารการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ( 17/ม.ค./2566 )
    

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหารการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเขืองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่าฝ้าย สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก จัดกิจกรรม “โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566” ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 1 ( 16/ม.ค./2566 )
    

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเขืองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่าฝ้าย สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก จัดกิจกรรม “โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566” ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 15 บ้านเหล่าฝ้าย ตำบลลุมพุก

วันพุธที่ 11 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กระทรวงมหา ( 11/ม.ค./2566 )
    
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร นำผู้พิการในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการสากลประจำปี 2565 จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2566 ในวันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566 ณ โรงแรม เจ.พี.เอ็มเม ( 11/ม.ค./2566 )
    
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกร่วมกิจกรรม กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และแม่เลี้ยงเดี่ยว ตามโครงการ “ยโสธรเบิ่งแงง แบ่งปัน ร่วมกันต้านภัยหนาว “ ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมมอบ ( 19/ธ.ค./2565 )
    
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก โดยท่านนายกบัญชา ชารีแก้ว เข้ารับมอบประกาศเกียรติบัตรหน่วยงานของรัฐที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนสูงสุด อันดับที่ 2 ประเภทหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณต่ำกว่า 10 ล้านบาท อัตราร้อยละ 9 ( 28/พ.ย./2565 )
    

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก  โดยท่านนายกบัญชา  ชารีแก้ว  เข้ารับมอบประกาศเกียรติบัตรหน่วยงานของรัฐที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนสูงสุด  อันดับที่  2 ประเภทหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณต่ำกว่า 10 ล้านบาท อัตราร้อยละ 99.85  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์  ศาลากลางจังหวัดยโสธร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 -> [จำนวน 138 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>