[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก เยี่ยมชมการดำเนินงานจัดการระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล บ่อเกรอะ-บ่อซึม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลบ่อเกรอะ-บ่อซึม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ( 24/มี.ค./2564 )
    

นายวสันต์   ชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก และคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก เยี่ยมชมการดำเนินงานจัดการระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล บ่อเกรอะ-บ่อซึม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564  ณ ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลบ่อเกรอะ-บ่อซึม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

นายวสันต์ ชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก และคณะ ร่วมกับอำเภอคำเขื่อนแก้ว จัดกิจกรรมโครงการ “อบต.ลุมพุกเคลื่อนที่ ร่วมกับ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) โดยมีนายอาทิตย์ ยังคง นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธาน ในวันศุกร์ที่ 11 กันย ( 15/ก.ย./2563 )
    

นายวสันต์  ชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก และคณะ ร่วมกับอำเภอคำเขื่อนแก้ว จัดกิจกรรมโครงการ “อบต.ลุมพุกเคลื่อนที่ ร่วมกับ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) โดยมีนายอาทิตย์  ยังคง นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธาน ในวันศุกร์ที่  11 กันยายน 2563 เวลา  09.00 น. ณ วัดหนองหาบแห หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาบแห ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน มิสเตอร์เตือนภัย เครือข่ายแจ้งเตือนภัย คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน ( 7/ก.ย./2563 )
    

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน มิสเตอร์เตือนภัย เครือข่ายแจ้งเตือนภัย คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน ทีมปฏิบัติการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพ (OTOS) อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อส.ปภ.) และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพคนพิการตำบลลุมพุก วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภา อบต.ลุมพุก ( 30/ส.ค./2563 )
    

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพคนพิการตำบลลุมพุก วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภา อบต.ลุมพุก

โครงการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2563 ( 23/ก.ค./2563 )
    

โครงการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปีงบประมาณ 2562 ( 23/ก.ค./2563 )
    

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปีงบประมาณ 2562

กองสวัสดิการสังคมจัดอบราโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ( 17/ก.ค./2563 )
    

กองสวัสดิการสังคมจัดอบราโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ( 17/ก.ค./2563 )
    

โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ

กองสวัสดิการสังคมร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร อบรมโครงการเสริมสวยสตรีในชุมชน ( 17/ก.ค./2563 )
    

กองสวัสดิการสังคมร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร  อบรมโครงการเสริมสวยสตรีในชุมชน

โครงการลุมพุกเคลื่อนที่ ( 17/ก.ค./2563 )
    

โครงการลุมพุกเคลื่อนที่

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 -> [จำนวน 71 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>