[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
4/ส.ค./2565 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 1 /08/2565 กองสวัสดการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลลุมพุก ร่วมกับอำเภอคำเขื่อนแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมรับมอบอุปกรณ์ เครื่องช่วยเหลือ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว ( 64 / )
    

วันที่ 1 /08/2565 กองสวัสดการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลลุมพุก ร่วมกับอำเภอคำเขื่อนแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมรับมอบอุปกรณ์ เครื่องช่วยเหลือ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/ก.ค./2565 : ข่าวสารทั่วไป
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ร่วมจัดนิทรรศการ การประเมิน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2565 รอบตัดสิน ณ ที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ( 78 / )
    

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565
ร่วมจัดนิทรรศการ การประเมิน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2565 รอบตัดสิน  ณ ที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/ก.ค./2565 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 22 /07/2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกร่วมกับอำเภอคำเขื่อนแก้วและเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เรียนดี บ้านหนองแสง ม.12 ( 73 / )
    

วันที่ 22 /07/2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกร่วมกับอำเภอคำเขื่อนแก้วและเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เรียนดี บ้านหนองแสง ม.12


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/ก.ค./2565 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 22/07/2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ร่วมกับนายอำเภอ และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ราย นางน้อย บุญมารอง หมู่ 1 บ้านลุมพุก ( 77 / )
    

วันที่ 22/07/2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ร่วมกับนายอำเภอ และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ราย นางน้อย บุญมารอง หมู่ 1 บ้านลุมพุก


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ก.ค./2565 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 7 กรฎาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลลุมพุก จำนวน 15 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ( 99 / )
    

วันที่ 7  กรฎาคม  2565  กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลลุมพุก จำนวน 15 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ก.ค./2565 : ข่าวสารทั่วไป
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้จัดทำโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ระหว่างวันที่ 4 -8 กรกฎาคม 2565 เพื่อลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำ ( 108 / )
    

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้จัดทำโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ระหว่างวันที่ 4 -8 กรกฎาคม 2565 เพื่อลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหาร

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/มิ.ย./2565 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 อำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขาคำเขื่อนแก้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านดอนเขือง หมู่ที่ 8 และบ้านแหล่งแป้น หมู่ที่ 10 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อรับฟัง ( 129 / )
    

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 อำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขาคำเขื่อนแก้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านดอนเขือง หมู่ที่ 8 และบ้านแหล่งแป้น หมู่ที่ 10 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร&n

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/มิ.ย./2565 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอคำเขื่อนแก้ว หมวดทางหลวง สถานีตำรวจภูธร คำเขื่อนแก้ว ในการพิจารณากำหนดช่องทางการจราจรทางเข้าของสถานีบริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท.คำเขื่อนแก้ว (ทางไปอุบลราชธานี) ให้เป็นช่องทางเข้ ( 129 / )
    

วันที่ 24 มิถุนายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอคำเขื่อนแก้ว หมวดทางหลวง สถานีตำรวจภูธร คำเขื่อนแก้ว ในการพิจารณากำหนดช่องทางการจราจรทางเข้าของสถานีบริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท.คำเขื่อนแก้ว (ทางไปอุบลราชธานี)  ใ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/พ.ค./2565 : ข่าวสารทั่วไป
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก สำรวจเพื่อปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุ รายนางลำใย ปัญญาใส หมู่ 4 บ้านขี้เหล็ก ( 179 / )
    

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก สำรวจเพื่อปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุ รายนางลำใย ปัญญาใส หมู่ 4 บ้านขี้เหล็ก


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/พ.ค./2565 : ข่าวสารทั่วไป
นายบัญชา ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เข้าร่วม พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือกองทุนสุขภาพตำบลต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (PA) และ รับมอบเกียรติบัตรได้ร่วมโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 ( 170 / )
    

นายบัญชา ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เข้าร่วม พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือกองทุนสุขภาพตำบลต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (PA) และ รับมอบเกียรติบัตรได้ร่วมโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 25

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>