[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
20/ม.ค./2566 : ข่าวสารทั่วไป
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 อบต.ลุมพุก มอบเงินช่วยเหลือเหตุอัคคีภัย 1 ราย นางจันทา ดาษดื่น บ้านเลขที่ 123 หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าฝ้าย ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ( 128 / )
    

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 อบต.ลุมพุก มอบเงินช่วยเหลือเหตุอัคคีภัย 1 ราย นางจันทา  ดาษดื่น  บ้านเลขที่ 123 หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าฝ้าย  ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/ม.ค./2566 : ข่าวสารทั่วไป
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหารการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ( 101 / )
    

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหารการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/ม.ค./2566 : ข่าวสารทั่วไป
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเขืองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่าฝ้าย สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก จัดกิจกรรม “โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566” ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 1 ( 104 / )
    

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเขืองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่าฝ้าย สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก จัดกิจกรรม “โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566” ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ม.ค./2566 : ข่าวสารทั่วไป
วันพุธที่ 11 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กระทรวงมหา ( 117 / )
    

วันพุธที่ 11 มกราคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก  ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาว

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ม.ค./2566 : ข่าวสารทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร นำผู้พิการในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการสากลประจำปี 2565 จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2566 ในวันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566 ณ โรงแรม เจ.พี.เอ็มเม ( 101 / )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร นำผู้พิการในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการสากลประจำปี 2565 จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2566 ในวันพุธ ที่ 11 มกราคม  2566 ณ โรงแรม เ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/ธ.ค./2565 : ข่าวสารทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกร่วมกิจกรรม กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และแม่เลี้ยงเดี่ยว ตามโครงการ “ยโสธรเบิ่งแงง แบ่งปัน ร่วมกันต้านภัยหนาว “ ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมมอบ ( 123 / )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกร่วมกิจกรรม กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และแม่เลี้ยงเดี่ยว ตามโครงการ “ยโสธรเบิ่งแงง แบ่งปัน ร่วมกันต้านภัยหนาว “ ประจำปีงบประม

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/พ.ย./2565 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก โดยท่านนายกบัญชา ชารีแก้ว เข้ารับมอบประกาศเกียรติบัตรหน่วยงานของรัฐที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนสูงสุด อันดับที่ 2 ประเภทหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณต่ำกว่า 10 ล้านบาท อัตราร้อยละ 9 ( 135 / )
    

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก  โดยท่านนายกบัญชา  ชารีแก้ว  เข้ารับมอบประกาศเกียรติบัตรหน่วยงานของรัฐที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนสูงสุด  อันดับที่  2 ประเภทหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบปร

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/ต.ค./2565 : ข่าวสารทั่วไป
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ บริเวณหนองน้ำสาธารณประโยชน์โนนหนองแฝก องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ( 153 / )
    

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง  ประจำปีงบประมาณ   2566 วันที่  8  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 ณ  บริเวณหนองน้ำสาธารณประโยชน์โนนหนองแฝก  องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก  ตำบลลุมพุก  อำเภอคำเขื

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/ก.ย./2565 : ข่าวสารทั่วไป
โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 16 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ( 180 / )
    

โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 16 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/ส.ค./2565 : ข่าวสารทั่วไป
ร่วมจัดนิทรรศการผลงานและนวัตกรรม เพื่อรับการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"อำเภอสะอาดดี" จังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ.2565 ( 235 / )
    

ร่วมจัดนิทรรศการผลงานและนวัตกรรม เพื่อรับการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"อำเภอสะอาดดี" จังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ.2565


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>