[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
28/มิ.ย./2566 : ภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 กิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ( 87 / )
    

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 กิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/เม.ย./2566 : ภาพกิจกรรม
นายบัญชา ชารีแก้ว นายก อบต.ลุมพุกพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.ลุมพุก ได้มอบเงินสงเคราะห์กองทุนสวัสดิการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลลุมพุก ให้กับญาติผู้ที่เสียชีวิต รายนายวิชัย ท่อนคำ อปพร.ตำบลลุมพุก หมู่ 7 บ้านหนองหาบแห ( 184 / )
    

นายบัญชา ชารีแก้ว นายก อบต.ลุมพุกพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.ลุมพุก ได้มอบเงินสงเคราะห์กองทุนสวัสดิการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลลุมพุก ให้กับญาติผู้ที่เสียชีวิต รายนายวิชัย ท่อนคำ อปพร.ตำบลลุมพุก หมู่ 7 บ้านหนองหาบแห


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/เม.ย./2566 : ภาพกิจกรรม
ขอขอบพระคุณร้านภูลดาคาเฟ่ และเดอะนัวว์เรสเตอรองท์ ร่วมกับ ก้อง ห้วยไร่ ที่บริจาคเงินทุนเพื่อการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกในการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน ( 156 / )
    

ขอขอบพระคุณร้านภูลดาคาเฟ่ และเดอะนัวว์เรสเตอรองท์ ร่วมกับ ก้อง ห้วยไร่ ที่บริจาคเงินทุนเพื่อการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกในการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/มี.ค./2566 : ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้จัดทำโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 15 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลลุมพุก เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความ ( 227 / )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้จัดทำโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จำนวน 15 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลลุมพุก  เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้อง

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/มี.ค./2566 : ภาพกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เข้าร่วมพิธีถวายสักการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566  ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ( 189 / )
    

วันเสาร์ที่  18  มีนาคม  2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เข้าร่วมพิธีถวายสักการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566  ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรี

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/มี.ค./2566 : ภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 อบต.ลุมพุก ได้จัดทำโครงการ อบต.ลุมพุกเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอคำเขื่อนแก้ว ณ วัดบ้านแหล่งแป้น หมู่ที่ 10 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุก มีการจัดหน่วยบริการเคลื่อนท ( 197 / )
    

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม  2566  อบต.ลุมพุก ได้จัดทำโครงการ  อบต.ลุมพุกเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอคำเขื่อนแก้ว  ณ วัดบ้านแหล่งแป้น หมู่ที่ 10 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิง

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ก.พ./2566 : ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร เทศบา ( 247 / )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก  ได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและผู้นำชุมชน  ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 8-10  กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้การจัดก

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ก.พ./2566 : ภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกพร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของหมอพื้นบ้าน จำนวน 1 ราย นายอรุณ พิมพ์ทอง บ้านเลขที่ 18 หมู่ 9 บ้านเหล่าฝ้าย ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดย ( 188 / )
    

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกพร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของหมอพื้นบ้าน จำนวน 1 ราย นายอรุณ พิมพ์ทอง บ้านเลขที่ 18 หมู่ 9 บ้านเหล่าฝ้าย ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จั

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/ม.ค./2566 : ภาพกิจกรรม
อบต.ลุมพุก นำขยะรีไซเคิล ร่วมบริจาค ตามโครงการคัดแยกขยะและบุญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ( 176 / )
    

อบต.ลุมพุก นำขยะรีไซเคิล ร่วมบริจาค ตามโครงการคัดแยกขยะและบุญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/ม.ค./2566 : ภาพกิจกรรม
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดย นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว / ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ ( 175 / )
    

วันที่ 26 มกราคม 2566  เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  โดย นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว / ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>