[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
9/มิ.ย./2564 : ข่าวสารทั่วไป
นายวสันต์ ชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก พร้อมด้วยกองช่าง ดำเนินการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 11 และหมู่ที่13 ตำบลลุมพุก ( 69 / )
    

นายวสันต์ ชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก พร้อมด้วยกองช่าง ดำเนินการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 11 และหมู่ที่13 ตำบลลุมพุก


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/มิ.ย./2564 : ข่าวสารทั่วไป
อบต.ลุมพุกร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบแพมเพิสให้ผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลลุมพุก ( 66 / )
    

อบต.ลุมพุกร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบแพมเพิสให้ผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลลุมพุก


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/พ.ค./2564 : ข่าวสารทั่วไป
นายวสันต์ ชัยภูมิ นายก อบต.ลุมพุก พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ( 91 / )
    

นายวสันต์   ชัยภูมิ  นายก อบต.ลุมพุก พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต.  ผู้นำชุมชน และประชาชน  ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  พ.ศ. 2564


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/พ.ค./2564 : ข่าวสารทั่วไป
นายวสันต์ ชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก พร้อมด้วยกองช่าง ดำเนินการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน กรณีร้องเรียนน้ำท่วมรางระบายน้ำ บ้านเหล่าฝ่าย หมู่ที่ 9 ตำบลลุมพุก ( 136 / )
    

นายวสันต์   ชัยภูมิ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก พร้อมด้วยกองช่าง  ดำเนินการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน กรณีร้องเรียนน้ำท่วมรางระบายน้ำ  บ้านเหล่าฝ่าย  หมู่ที่  9  ตำบลลุมพุก


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/พ.ค./2564 : ข่าวสารทั่วไป
นายวสันต์ ชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก และคณะ มอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าฝ้าย ตำบลลุมพุก จำนวน 2 ครัวเรือน ( 138 / )
    

นายวสันต์  ชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก และคณะ มอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าฝ้าย ตำบลลุมพุก จำนวน 2 ครัวเรือน


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/พ.ค./2564 : ข่าวสารทั่วไป
กองสวัสดิการสังคม อบต.ลุมพุก ออกสำรวจบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุและผุ้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบลลุมพุก ( 176 / )
    

กองสวัสดิการสังคม  อบต.ลุมพุก ออกสำรวจบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุและผุ้พิการ  ในเขตพื้นที่ตำบลลุมพุก


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/พ.ค./2564 : ข่าวสารทั่วไป
นายวสันต์ ชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก และคณะ มอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ม.8 บ้านดอนเขือง ต.ลุมพุก จำนวน 6 ครัวเรือน ( 132 / )
    

นายวสันต์   ชัยภูมิ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก และคณะ มอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ม.8 บ้านดอนเขือง ต.ลุมพุก จำนวน 6 ครัวเรือน


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/เม.ย./2564 : ข่าวสารทั่วไป
นายวสันต์ ชัยภูมิ นายก อบต.ลุมพุก พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 11หมู่ที่13และประชาชนในพื้นที่ร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นและหาทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภายในหมู่บ้าน ณ วัดบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ( 195 / )
    

นายวสันต์  ชัยภูมิ นายก อบต.ลุมพุก พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 11หมู่ที่13และประชาชนในพื้นที่ร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นและหาทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภายในหมู่บ้าน ณ วัดบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 เมื่อวันที่ 9 เมษายน  2564


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/มี.ค./2564 : ข่าวสารทั่วไป
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก เยี่ยมชมการดำเนินงานจัดการระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล บ่อเกรอะ-บ่อซึม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลบ่อเกรอะ-บ่อซึม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ( 180 / )
    

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก เยี่ยมชมการดำเนินงานจัดการระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล บ่อเกรอะ-บ่อซึม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564  ณ ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลบ่อเกรอะ-บ่อซึม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/ก.ย./2563 : ข่าวสารทั่วไป
นายวสันต์ ชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก และคณะ ร่วมกับอำเภอคำเขื่อนแก้ว จัดกิจกรรมโครงการ “อบต.ลุมพุกเคลื่อนที่ ร่วมกับ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) โดยมีนายอาทิตย์ ยังคง นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธาน ในวันศุกร์ที่ 11 กันย ( 492 / )
    

นายวสันต์  ชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก และคณะ ร่วมกับอำเภอคำเขื่อนแก้ว จัดกิจกรรมโครงการ “อบต.ลุมพุกเคลื่อนที่ ร่วมกับ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) โดยมีนายอาทิตย์  ยังคง นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธาน

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>