[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
8/มี.ค./2565 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายบัญชา ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก รับมอบใบประกาศเกียรติบัตรองค์การบริหารส่วนตำบลจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ ประจำปี 2564 ซึ่งผ่านการประเมินรับรองในระดับเกียรติบัตรน่าอยู่และยั่งยืน ณ สำนักงา ( 216 / )
    

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายบัญชา  ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก รับมอบใบประกาศเกียรติบัตรองค์การบริหารส่วนตำบลจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ ประจำปี 2564 ซึ่งผ่านการประเมินรับรองในระดับเกียรติบัตรน่าอยู่และยั่งยืน

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/มี.ค./2565 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายบัญชา ชารีแก้ว นายก อบต.ลุมพุก และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของราษฏรที่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ม.8และม.10 ว่าขอใช้และขอถอนสภาพที่ดิน เพื่อจัดทำศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโส ( 213 / )
    

วันที่ 28  กุมภาพันธ์  2565  นายบัญชา  ชารีแก้ว นายก อบต.ลุมพุก และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของราษฏรที่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ม.8และม.10 ว่าขอใช้และขอถอนสภาพที่ดิน เพื่อจัดทำศูนย์

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/ก.พ./2565 : ข่าวสารทั่วไป
นายบัญชา ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชุมชน และประชาชน หมู่ที่ 2,5,14 ร่วมกันซ่อมแซมถนนภายที่เป็นหลุมเป็นบ่อในหมู่บ้านเพื่อความสะดวกในการสัญจร ( 218 / )
    

นายบัญชา  ชารีแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก  พนักงานส่วนตำบล  ผู้นำชุมชุมชน และประชาชน หมู่ที่ 2,5,14 ร่วมกันซ่อมแซมถนนภายที่เป็นหลุมเป็นบ่อในหมู่บ้านเพื่อความสะดวกในการสัญจร


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/ก.พ./2565 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกพร้อมด้วยพนักงานลงพื้นที่ฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโร่น่า 19 ณ. โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษอุปถัมภ์ ( 212 / )
    

วันที่ 25  กุมภาพันธ์  2565  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกพร้อมด้วยพนักงานลงพื้นที่ฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโร่น่า 19  ณ. โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษอุปถัมภ์


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/ก.พ./2565 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำดิบและระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับการอุปโภคบริโภค ( 209 / )
    

วันที่ 23  กุมภาพันธ์  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)  ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำดิบและระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับการอุปโภคบริโภค


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ก.พ./2565 : ข่าวสารทั่วไป
นายก อบต.ลุมพุก และ พนักงานส่วนตำบล ได้ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2565 [วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565] ( 224 / )
    

นายก อบต.ลุมพุก และ พนักงานส่วนตำบล  ได้ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2565 [วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565]


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/ก.พ./2565 : ข่าวสารทั่วไป
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 ได้มีการประชุม เพื่อรับฟังคำชี้แจงตำแหน่งจุดกลับรถ ศาลาทางหลวง และทางเชื่อมสาธารณะ โครงการก่อสร้างทางหลวง 2083 สาย อ.มหาชนะชัย - อ.คำเขื่อนแก้ว ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ( 241 / )
    

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 ได้มีการประชุม เพื่อรับฟังคำชี้แจงตำแหน่งจุดกลับรถ ศาลาทางหลวง และทางเชื่อมสาธารณะ โครงการก่อสร้างทางหลวง 2083 สาย อ.มหาชนะชัย - อ.คำเขื่อนแก้ว ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ก.พ./2565 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ( 228 / )
    

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย  และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ก.พ./2565 : ข่าวสารทั่วไป
นายก รองนายกและกองคลัง อบต.ลุมพุก ได้ออกพื้นที่และให้ความรู้ตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 252 / )
    

นายก รองนายกและกองคลัง อบต.ลุมพุก ได้ออกพื้นที่และให้ความรู้ตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/ก.พ./2565 : ข่าวสารทั่วไป
อบต.ลุมพุกได้ทำการเก็บขยะตามถนนสายแจ้งสนิทในพื้นที่รับผิดชอบของอบต.ลุมพุกและได้จัดสายตรวจขยะเพื่อขับเคลือนต่อยอดตามโครงการจังหวัดสะอาด ในวันที่ 6 มกราคม 2565 ( 218 / )
    

อบต.ลุมพุกได้ทำการเก็บขยะตามถนนสายแจ้งสนิทในพื้นที่รับผิดชอบของอบต.ลุมพุกและได้จัดสายตรวจขยะเพื่อขับเคลือนต่อยอดตามโครงการจังหวัดสะอาด ในวันที่  6  มกราคม  2565


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>