[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  
รายงานผลการปฏิบัติงาน  
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน นายก อบต.ลุมพุก ประจำปีงบประมาณ 2562


รายงานผลการปฏิบัติงาน นายก อบต.ลุมพุก ประจำปีงบประมาณ 2561


รายงานผลการปฏิบัติงาน นายก อบต.ลุมพุก ประจำปีงบประมาณ 2560