[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  
งานป้องกันฯ  
 

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
................................................................................................................
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
................................................................................................................