อบต.ลุมพุก ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.lumpooklocal.go.th Mon, 20 Sep 2021 20:27:07 วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 15 จากคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาฯ ระดับอำเภอ http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=192 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1632144427.jpg

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก   รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่  15 จากคณะกรรมการนิเทศติดตามการจ 1632144427 การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกำจัดสิ่งปฏิกูลตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โครงการพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดีฯ และรับโล่ดีเด่นการดำเนินงาน "บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล" http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=191 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1630251413.jpg

นายวสันต์  ชัยภูมิ นายก อบต.ลุมพุก ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกำจัดสิ่งปฏิกูลตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โครงการพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดีฯ  และรับโล่ดีเด่นการดำเนินงาน "บ่อบำ 1630251413 อบต.ลุมพุกร่วมกับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคำเขื่อนแก้ว ผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านบ้านขี้เหล็ก ม.4ช่วยกันตัดต้นไม้ริมถนนสายลุมพุก-ศรีฐาน http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=189 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1628656146.jpg

อบต.ลุมพุกร่วมกับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคำเขื่อนแก้ว ผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านบ้านขี้เหล็ก ม.4ช่วยกันตัดต้นไม้ริมถนนสายลุมพุก-ศรีฐาน

1628656146
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภคำเขื่อนแก้ว และสส.บุญแก้ว สมวงศ์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ศูนย์พักคอย.อบต.ลุมพุก โดย นายวสันต์ ชัยภูมิ นายก. http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=188 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1628255640.jpg

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชลธี  ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  นางยุพิน  ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภคำเขื่อนแก้ว และสส.บุญแก้ว  สมวงศ์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ศูนย์พักคอย.อบต.ลุมพุก&nbs 1628255640 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก โดย นายวสันต์ ชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศูนย์พักคอย(Community Isolation) เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=186 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1627736299.jpg

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก โดย นายวสันต์ ชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศูนย์พักคอย(Community Isolation)  เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื 1627736299 มอบเงินสวัสดิการธนาคารขยะ ให้ญาติสมาชิกผู้เสียชีวิต บ้านโคกกลาง หมู่ 5 http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=185 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1625987917.jpg

มอบเงินสวัสดิการธนาคารขยะ ให้ญาติสมาชิกผู้เสียชีวิต บ้านโคกกลาง หมู่ 5

1625987917
เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคม บ้านเหล่าฝ้าย ม.9 http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=184 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1625987829.jpg

เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคม บ้านเหล่าฝ้าย ม.9

1625987829
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ลุมพุก ได้ออกหน่วยประชาสัมพันธ์และเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=183 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1625195144.jpg

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง  อบต.ลุมพุก ได้ออกหน่วยประชาสัมพันธ์และเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564

1625195144
ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=182 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1624420659.jpg

ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี

1624420659
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกร่วมกับสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาคำเขื่อนแก้ว และประชาชนชาวบ้านดอนเขืองหมู่ที่ 8 ร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดผ่านสายไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=181 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1624419515.jpg

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกร่วมกับสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาคำเขื่อนแก้ว  และประชาชนชาวบ้านดอนเขืองหมู่ที่ 8  ร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดผ่านสายไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน 

1624419515