อบต.ลุมพุก ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.lumpooklocal.go.th Fri, 02 Apr 2021 12:22:33 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก เยี่ยมชมการดำเนินงานจัดการระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล บ่อเกรอะ-บ่อซึม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลบ่อเกรอะ-บ่อซึม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=170 http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1616562533.jpg

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก เยี่ยมชมการดำเนินงานจัดการระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล บ่อเกรอะ-บ่อซึม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564  ณ ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลบ่อเกรอะ-บ่อซึม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

1616562533
นายวสันต์ ชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก และคณะ ร่วมกับอำเภอคำเขื่อนแก้ว จัดกิจกรรมโครงการ “อบต.ลุมพุกเคลื่อนที่ ร่วมกับ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) โดยมีนายอาทิตย์ ยังคง นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธาน ในวันศุกร์ที่ 11 กันย http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=161 http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1600139453.jpg

นายวสันต์  ชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก และคณะ ร่วมกับอำเภอคำเขื่อนแก้ว จัดกิจกรรมโครงการ “อบต.ลุมพุกเคลื่อนที่ ร่วมกับ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) โดยมีนายอาทิตย์  ยังคง นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธาน 1600139453 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน มิสเตอร์เตือนภัย เครือข่ายแจ้งเตือนภัย คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน ทีมปฏิบัติการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพ (OTOS) อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อส.ปภ.) และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบ http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=160 http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1599461094.jpg

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน มิสเตอร์เตือนภัย เครือข่ายแจ้งเตือนภัย คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน ทีมปฏิบัติการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพ (OTOS) อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อส.ปภ.) และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพ 1599461094 โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพคนพิการตำบลลุมพุก(17 สิงหาคม 2563) ณ ห้องประชุมสภา อบต.ลุมพุก http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=158 http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1598801153.jpg

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพคนพิการตำบลลุมพุก(17 สิงหาคม 2563) ณ ห้องประชุมสภา อบต.ลุมพุก

1598801153
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปีงบประมาณ 2563 http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=156 http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1595494337.jpg

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปีงบประมาณ 2563

1595494337
กองสวัสดิการสังคมจัดอบรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=155 http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1594981453.jpg

กองสวัสดิการสังคมจัดอบรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

1594981453
โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอาย http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=154 http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1594981340.jpg

โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอาย

1594981340
กองสวัสดิการสังคมตรวจเยี่ยมบ้านผู้พิการผู้สูงอายุในชุมช http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=153 http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1594981284.jpg

กองสวัสดิการสังคมตรวจเยี่ยมบ้านผู้พิการผู้สูงอายุในชุมช

1594981284
กองสวัสดิการสังคมร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร อบรมโครงการเสริมสวยสตรีในชุมชน http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=152 http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1594981231.jpg

กองสวัสดิการสังคมร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร  อบรมโครงการเสริมสวยสตรีในชุมชน

1594981231
โครงการลุมพุกเคลื่อนที่ http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=151 http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1594981172.jpg

โครงการลุมพุกเคลื่อนที่

1594981172