ชื่อ - นามสกุล :นายสำราญ สุขแสน
ตำแหน่ง :พนักงานขับรถ
หน้าที่หลัก :0821275163
ที่อยู่ :ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้วแก้ว จ.ยโสธร
Telephone :0821275163
Email :samrall@lumpooklocal.go.th
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :