ชื่อ - นามสกุล :นายศักดิ์ดา หนูอินทร์
ตำแหน่ง :พนักงานขับรถยนต์
หน้าที่หลัก :0621129164
ที่อยู่ :ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้วแก้ว จ.ยโสธร
Telephone :0621129164
Email :sakda@lumpooklocal.go.th
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :