[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้จัดทำโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ระหว่างวันที่ 4 -8 กรกฎาคม 2565 เพื่อลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำ ( 8/ก.ค./2565 )
    
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 อำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขาคำเขื่อนแก้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านดอนเขือง หมู่ที่ 8 และบ้านแหล่งแป้น หมู่ที่ 10 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อรับฟัง ( 24/มิ.ย./2565 )
    
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอคำเขื่อนแก้ว หมวดทางหลวง สถานีตำรวจภูธร คำเขื่อนแก้ว ในการพิจารณากำหนดช่องทางการจราจรทางเข้าของสถานีบริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท.คำเขื่อนแก้ว (ทางไปอุบลราชธานี) ให้เป็นช่องทางเข้ ( 24/มิ.ย./2565 )
    
โครงการอบรมให้ความรู้และจัดทำแปลงสาธิตการปลูกไผ่ตงอินโดจีน ปีงบประมาณ 2564 ( 23/เม.ย./2564 )
    

โครงการอบรมให้ความรู้และจัดทำแปลงสาธิตการปลูกไผ่ตงอินโดจีน ปีงบประมาณ 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก สำรวจเพื่อปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุ รายนางลำใย ปัญญาใส หมู่ 4 บ้านขี้เหล็ก ( 26/พ.ค./2565 )
    
นายบัญชา ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เข้าร่วม พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือกองทุนสุขภาพตำบลต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (PA) และ รับมอบเกียรติบัตรได้ร่วมโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 ( 26/พ.ค./2565 )
    
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายบัญชา ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ร่วมกับ นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมคณะ มอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส รายนายวิฑูรย์ เชิดชู บ้านหนองหาบแห หมู่ที่ 7 ( 18/พ.ค./2565 )
    
วันที่ 28 เมษายน 2565 นายบัญชา ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ลุมพุกพร้อมด้วยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก จัดทำกิจกรรมการนำนโยบาย NO Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน ( 28/เม.ย./2565 )
    

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายบัญชา  ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก  เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ลุมพุกพร้อมด้วยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก จัดทำกิจกรรมการนำนโยบาย NO Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายบัญชา ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ลุมพุกพร้อมด้วยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงาน ( 28/เม.ย./2565 )
    

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายบัญชา  ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก  เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ลุมพุกพร้อมด้วยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงาน

วันที่ 25 เมษายน 2565 นายบัญชา ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก พร้อมด้วยคณะบริการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยทำความสะอาดบริเวณริมถนนสายแจ้งสนิทอุบล-ยโสธร ( 26/เม.ย./2565 )
    
กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/15 -> [จำนวน 145 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>