[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกและผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านในหลักสูตร’’ผู้ควบคุมการผลิตและบริหารกิจการน้ำประปาหมู่บ้าน’’ และมอบชุดทดสอบตัวอย่างน้ำ(Test Kit) พร้อมลงนามข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่าย (MOU) ประจำป ( 26/เม.ย./2565 )
    
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 นายบัญชา ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เป็นวิทยากรให้ข้อมูลการถอดบทเรียนการดำเนินงานกลุ่มปลูกฮัก ท้องถิ่น วิถียโสธร ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหมอดินเพื่อการจัดการที่ดินและเกษตรอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคแม่ ( 17/มี.ค./2565 )
    
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายบัญชา ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก รับมอบใบประกาศเกียรติบัตรองค์การบริหารส่วนตำบลจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ ประจำปี 2564 ซึ่งผ่านการประเมินรับรองในระดับเกียรติบัตรน่าอยู่และยั่งยืน ณ สำนักงา ( 8/มี.ค./2565 )
    
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายบัญชา ชารีแก้ว นายก อบต.ลุมพุก และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของราษฏรที่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ม.8และม.10 ว่าขอใช้และขอถอนสภาพที่ดิน เพื่อจัดทำศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโส ( 8/มี.ค./2565 )
    
นายบัญชา ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชุมชน และประชาชน หมู่ที่ 2,5,14 ร่วมกันซ่อมแซมถนนภายที่เป็นหลุมเป็นบ่อในหมู่บ้านเพื่อความสะดวกในการสัญจร ( 28/ก.พ./2565 )
    
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกพร้อมด้วยพนักงานลงพื้นที่ฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโร่น่า 19 ณ. โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษอุปถัมภ์ ( 28/ก.พ./2565 )
    
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำดิบและระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับการอุปโภคบริโภค ( 25/ก.พ./2565 )
    
นายก อบต.ลุมพุก และ พนักงานส่วนตำบล ได้ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2565 [วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565] ( 11/ก.พ./2565 )
    

นายก อบต.ลุมพุก และ พนักงานส่วนตำบล  ได้ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2565 [วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565]

การประชุมกรมทางหลวงเกี่ยวกับถนน 4 เลน จุดกลับรถ ( 10/ก.พ./2565 )
    

การประชุมกรมทางหลวงเกี่ยวกับถนน 4 เลน จุดกลับรถ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ( 8/ก.พ./2565 )
    

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย  และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/15 -> [จำนวน 145 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>