[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
กองสวัสดิการสังคมจัดอบราโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ( 17/ก.ค./2563 )
    

กองสวัสดิการสังคมจัดอบราโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ( 17/ก.ค./2563 )
    

โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ

กองสวัสดิการสังคมร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร อบรมโครงการเสริมสวยสตรีในชุมชน ( 17/ก.ค./2563 )
    

กองสวัสดิการสังคมร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร  อบรมโครงการเสริมสวยสตรีในชุมชน

โครงการลุมพุกเคลื่อนที่ ( 17/ก.ค./2563 )
    

โครงการลุมพุกเคลื่อนที่

กองสวัสดิการสังคมตรวจกลุ่มอาชีพในชุมชน ( 17/ก.ค./2563 )
    

กองสวัสดิการสังคมตรวจกลุ่มอาชีพในชุมชน

กองสวัสดิการสังคมออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต.ลุมพุก ( 17/ก.ค./2563 )
    

กองสวัสดิการสังคมออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต.ลุมพุก

กองสวัสดิการสังคมตรวจเยี่ยมบ้านผู้พิการผู้สูงอายุในชุมชน ( 17/ก.ค./2563 )
    

กองสวัสดิการสังคมตรวจเยี่ยมบ้านผู้พิการผู้สูงอายุในชุมชน

ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ( 17/ก.ค./2563 )
    

ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกัน covid- 19 บ้านดอนเขือง ม.8 บริเวณจุดเสี่ยง ( 3/เม.ย./2563 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกัน covid- 19 บ้านดอนเขือง ม.8 บริเวณจุดเสี่ยง

อบต.ลุมพุกได้รับแจ้งจาก อบต.ย่อ ขอความอนุเคราะห์ รถบรรทุกน้ำ อบต.ลุมพุก ช่วยดับเพลิงบ้านของ นายจำนงค์ แก่นของ เลขที่ 103 บ้านคำกลาง หมู่ที่ 8 ต. ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว ( 3/เม.ย./2563 )
    

วันที่ 3 เมษายน 2563 เมื่อเวลา 10.03 น อบต.ลุมพุกได้รับแจ้งจาก อบต.ย่อ ขอความอนุเคราะห์ รถบรรทุกน้ำ อบต.ลุมพุก ช่วยดับเพลิงบ้านของ นายจำนงค์ แก่นของ เลขที่ 103 บ้านคำกลาง หมู่ที่ 8 ต. ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/15 -> [จำนวน 145 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>