[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
29/พ.ค./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง โครงการวางท่อน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านร่องคำ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ( 7 / )
    

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง โครงการวางท่อน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านร่องคำ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/พ.ค./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 2 บ้านลุมพุก ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 32 / )
    

ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 2 บ้านลุมพุก ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/เม.ย./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล้ก หมู่ที่ 5 บ้านโคกกลาง ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ( 86 / )
    

ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล้ก หมู่ที่ 5 บ้านโคกกลาง ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/มี.ค./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกประจำปีพ.ศ 2566 ( 99 / )
    

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกประจำปีพ.ศ 2566


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ก.พ./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาบแห ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร ( 102 / )
    

ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาบแห ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ก.พ./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ 14บ้านโคกกลาง ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 121 / )
    

ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ 14บ้านโคกกลาง ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ก.พ./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านดอนเขือง ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 115 / )
    

ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านดอนเขือง ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ก.พ./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านแหล่งแป้น ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 112 / )
    

ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านแหล่งแป้น ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/ม.ค./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ 11 บ้านสมสะอาด ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 108 / )
    

ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ 11 บ้านสมสะอาด ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/ม.ค./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ยส 70-304 สายทางเชื่อมระหว่างหมู่ 6 บ้านโนนยาง ถึงหมู่ 10 บ้านแหล่งแป้น ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดรา ( 119 / )
    

ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ยส 70-304 สายทางเชื่อมระหว่างหมู่ 6 บ้านโนนยาง ถึงหมู่ 10 บ้านแหล่งแป้น ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีปร

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>