[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
28/พ.ย./2565 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก โดยท่านนายกบัญชา ชารีแก้ว เข้ารับมอบประกาศเกียรติบัตรหน่วยงานของรัฐที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนสูงสุด อันดับที่ 2 ประเภทหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณต่ำกว่า 10 ล้านบาท อัตราร้อยละ 9 ( 7 / )
    

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก  โดยท่านนายกบัญชา  ชารีแก้ว  เข้ารับมอบประกาศเกียรติบัตรหน่วยงานของรัฐที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนสูงสุด  อันดับที่  2 ประเภทหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบปร

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/ต.ค./2565 : ข่าวสารทั่วไป
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ บริเวณหนองน้ำสาธารณประโยชน์โนนหนองแฝก องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ( 41 / )
    

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง  ประจำปีงบประมาณ   2566 วันที่  8  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 ณ  บริเวณหนองน้ำสาธารณประโยชน์โนนหนองแฝก  องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก  ตำบลลุมพุก  อำเภอคำเขื

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/ก.ย./2565 : ข่าวสารทั่วไป
โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 16 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ( 68 / )
    

โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 16 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/ส.ค./2565 : ข่าวสารทั่วไป
ร่วมจัดนิทรรศการผลงานและนวัตกรรม เพื่อรับการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"อำเภอสะอาดดี" จังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ.2565 ( 111 / )
    

ร่วมจัดนิทรรศการผลงานและนวัตกรรม เพื่อรับการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"อำเภอสะอาดดี" จังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ.2565


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/ส.ค./2565 : ข่าวสารทั่วไป
19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ( 76 / )
    

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/ส.ค./2565 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ร่วมกับนายอำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วน ราชการประจำอำเภอ ร่วมมอบบ้านที่ซ่อมแซมปรับสภาพแวดล้อมให้กับผู้พิการ จำนวน 2 หลัง พร้อมเครื่องอุปโภคและบริโภค ราย นายสวน ไพรเลียง ( 84 / )
    

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ร่วมกับนายอำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วน ราชการประจำอำเภอ  ร่วมมอบบ้านที่ซ่อมแซมปรับสภาพแวดล้อมให้กับผู้พิการ จำนวน 2 หลัง พร้อมเครื่องอุปโภคและบริโภค
ราย นายสวน&n

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/ส.ค./2565 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ร่วมกับนายอำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วน ราชการประจำอำเภอ ร่วมมอบบ้านที่ซ่อมแซมปรับสภาพแวดล้อมให้กับผู้พิการ จำนวน 2 หลัง พร้อมเครื่องอุปโภคและบริโภค ราย นายบุญเรือง จักรไชย ( 77 / )
    

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ร่วมกับนายอำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วน ราชการประจำอำเภอ  ร่วมมอบบ้านที่ซ่อมแซมปรับสภาพแวดล้อมให้กับผู้พิการ จำนวน 2 หลัง พร้อมเครื่องอุปโภคและบริโภค
ราย  นา

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/ส.ค./2565 : ข่าวสารทั่วไป
ันที่ 9 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ได้นำผู้สูงอายุและผู้พิการ เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการนำ้พระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูปถัมภ์ ( 80 / )
    

วันที่ 9 สิงหาคม 2565
กองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร  ได้นำผู้สูงอายุและผู้พิการ  เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการนำ้พระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/ส.ค./2565 : ข่าวสารทั่วไป
ช่องทางการติดต่อศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ( 64 / )
    

ช่องทางการติดต่อศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/ส.ค./2565 : ข่าวสารทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการติดตัังป้ายประกาศแจ้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ทั้ง 15 หมู่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และที่ทำการ อบต.ลุมพุก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ( 70 / )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการติดตัังป้ายประกาศแจ้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ทั้ง 15 หมู่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และที่ทำการ อบต.ลุมพุก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>