[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
24/มิ.ย./2565 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 อำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขาคำเขื่อนแก้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านดอนเขือง หมู่ที่ 8 และบ้านแหล่งแป้น หมู่ที่ 10 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อรับฟัง ( 4 / )
    

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 อำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขาคำเขื่อนแก้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านดอนเขือง หมู่ที่ 8 และบ้านแหล่งแป้น หมู่ที่ 10 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร&n

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/มิ.ย./2565 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอคำเขื่อนแก้ว หมวดทางหลวง สถานีตำรวจภูธร คำเขื่อนแก้ว ในการพิจารณากำหนดช่องทางการจราจรทางเข้าของสถานีบริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท.คำเขื่อนแก้ว (ทางไปอุบลราชธานี) ให้เป็นช่องทางเข้ ( 3 / )
    

วันที่ 24 มิถุนายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอคำเขื่อนแก้ว หมวดทางหลวง สถานีตำรวจภูธร คำเขื่อนแก้ว ในการพิจารณากำหนดช่องทางการจราจรทางเข้าของสถานีบริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท.คำเขื่อนแก้ว (ทางไปอุบลราชธานี)  ใ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/พ.ค./2565 : ข่าวสารทั่วไป
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก สำรวจเพื่อปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุ รายนางลำใย ปัญญาใส หมู่ 4 บ้านขี้เหล็ก ( 67 / )
    

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก สำรวจเพื่อปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุ รายนางลำใย ปัญญาใส หมู่ 4 บ้านขี้เหล็ก


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/พ.ค./2565 : ข่าวสารทั่วไป
นายบัญชา ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เข้าร่วม พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือกองทุนสุขภาพตำบลต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (PA) และ รับมอบเกียรติบัตรได้ร่วมโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 ( 69 / )
    

นายบัญชา ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เข้าร่วม พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือกองทุนสุขภาพตำบลต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (PA) และ รับมอบเกียรติบัตรได้ร่วมโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 25

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/พ.ค./2565 : ข่าวสารทั่วไป
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายบัญชา ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ร่วมกับ นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมคณะ มอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส รายนายวิฑูรย์ เชิดชู บ้านหนองหาบแห หมู่ที่ 7 ( 63 / )
    

ในวันที่  17 พฤษภาคม 2565 นายบัญชา  ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ร่วมกับ นางยุพิน  ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมคณะ มอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส  รายนายวิฑูรย์ เชิดชู บ้านหนองหาบแห หมู่ที่ 7


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/เม.ย./2565 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 28 เมษายน 2565 นายบัญชา ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ลุมพุกพร้อมด้วยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก จัดทำกิจกรรมการนำนโยบาย NO Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน ( 140 / )
    

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายบัญชา  ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก  เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ลุมพุกพร้อมด้วยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก จัดทำกิจกรรมการนำนโยบาย NO Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/เม.ย./2565 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 28 เมษายน 2565 นายบัญชา ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ลุมพุกพร้อมด้วยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงาน ( 135 / )
    

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายบัญชา  ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก  เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ลุมพุกพร้อมด้วยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงาน


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/เม.ย./2565 : ข่าวสารทั่วไป
นที่ 25 เมษายน 2565 นายบัญชา ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก พร้อมด้วยคณะบริการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยทำความสะอาดบริเวณริมถนนสายแจ้งสนิทอุบล-ยโสธร ( 127 / )
    

นที่  25  เมษายน  2565  นายบัญชา  ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก พร้อมด้วยคณะบริการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยทำความสะอาดบริเวณริมถนนสายแจ้งส

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/เม.ย./2565 : ข่าวสารทั่วไป
กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกและผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านในหลักสูตร’’ผู้ควบคุมการผลิตและบริหารกิจการน้ำประปาหมู่บ้าน’’ และมอบชุดทดสอบตัวอย่างน้ำ(Test Kit) พร้อมลงนามข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่าย (MOU) ประจำป ( 144 / )
    

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกและผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านในหลักสูตร’’ผู้ควบคุมการผลิตและบริหารกิจการน้ำประปาหมู่บ้าน’’ และมอบชุดทดสอบตัวอย่างน้ำ(Test Kit) พร้อมลงนามข้อตกลงความร่ว

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/มี.ค./2565 : ข่าวสารทั่วไป
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 นายบัญชา ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เป็นวิทยากรให้ข้อมูลการถอดบทเรียนการดำเนินงานกลุ่มปลูกฮัก ท้องถิ่น วิถียโสธร ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหมอดินเพื่อการจัดการที่ดินและเกษตรอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคแม่ ( 193 / )
    

เมื่อวันที่ 17  มีนาคม  2565  นายบัญชา   ชารีแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก   เป็นวิทยากรให้ข้อมูลการถอดบทเรียนการดำเนินงานกลุ่มปลูกฮัก  ท้องถิ่น  วิถียโสธร  ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริม

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>