[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
8/ธ.ค./2564 : ข่าวสารทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เข้าร่วม กิจกรรม วันคนพิการสากลประจำปี 2564 วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมกรีนปาร์ค อ.เมือง จ.ยโสธร ( 90 / )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เข้าร่วม กิจกรรม วันคนพิการสากลประจำปี 2564  วันที่ 7 ธันวาคม 2564   ณ
โรงแรมกรีนปาร์ค อ.เมือง จ.ยโสธร


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/ต.ค./2564 : ข่าวสารทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ราย 1 นางคำพอง โคกกลาง หมู่ 14 บ้านโคกกลาง 2 นางทองอินทร์ พร้อมจิตร หมู่ 5 บ้านโคกกลาง ( 107 / )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ราย 1 นางคำพอง โคกกลาง  หมู่ 14 บ้านโคกกลาง
       2 นางทองอ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/ต.ค./2564 : ข่าวสารทั่วไป
ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 102 / )
    

ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/ก.ย./2564 : ข่าวสารทั่วไป
อบต.ลุมพุกจัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพเยียวยาผู้พิการทางสายตา ม.8 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ( 137 / )
    

อบต.ลุมพุกจัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพเยียวยาผู้พิการทางสายตา ม.8  ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/ก.ย./2564 : ข่าวสารทั่วไป
ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน ในการติดต่อราชการของ อบต.ลุมพุก ( 147 / )
    

ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน ในการติดต่อราชการของ อบต.ลุมพุก


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ก.ย./2564 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 15 จากคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาฯ ระดับอำเภอ ( 146 / )
    

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก   รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่  15 จากคณะกรรมการนิเทศติดตามการจ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/ส.ค./2564 : ข่าวสารทั่วไป
การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกำจัดสิ่งปฏิกูลตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โครงการพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดีฯ และรับโล่ดีเด่นการดำเนินงาน "บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล" ( 145 / )
    

นายวสันต์  ชัยภูมิ นายก อบต.ลุมพุก ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกำจัดสิ่งปฏิกูลตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โครงการพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดีฯ  และรับโล่ดีเด่นการดำเนินงาน "บ่อบำ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ส.ค./2564 : ข่าวสารทั่วไป
อบต.ลุมพุกร่วมกับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคำเขื่อนแก้ว ผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านบ้านขี้เหล็ก ม.4ช่วยกันตัดต้นไม้ริมถนนสายลุมพุก-ศรีฐาน ( 154 / )
    

อบต.ลุมพุกร่วมกับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคำเขื่อนแก้ว ผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านบ้านขี้เหล็ก ม.4ช่วยกันตัดต้นไม้ริมถนนสายลุมพุก-ศรีฐาน


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/ส.ค./2564 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภคำเขื่อนแก้ว และสส.บุญแก้ว สมวงศ์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ศูนย์พักคอย.อบต.ลุมพุก โดย นายวสันต์ ชัยภูมิ นายก. ( 141 / )
    

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชลธี  ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  นางยุพิน  ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภคำเขื่อนแก้ว และสส.บุญแก้ว  สมวงศ์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ศูนย์พักคอย.อบต.ลุมพุก&nbs

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31/ก.ค./2564 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก โดย นายวสันต์ ชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศูนย์พักคอย(Community Isolation) เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร ( 171 / )
    

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก โดย นายวสันต์ ชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศูนย์พักคอย(Community Isolation)  เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>