[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
24/เม.ย./2566 : ข่าวสารทั่วไป
นายบัญชา ชารีแก้ว นายก อบต.ลุมพุกพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.ลุมพุก ได้มอบเงินสงเคราะห์กองทุนสวัสดิการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลลุมพุก ให้กับญาติผู้ที่เสียชีวิต รายนายวิชัย ท่อนคำ อปพร.ตำบลลุมพุก หมู่ 7 บ้านหนองหาบแห ( 72 / )
    

นายบัญชา ชารีแก้ว นายก อบต.ลุมพุกพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.ลุมพุก ได้มอบเงินสงเคราะห์กองทุนสวัสดิการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลลุมพุก ให้กับญาติผู้ที่เสียชีวิต รายนายวิชัย ท่อนคำ อปพร.ตำบลลุมพุก หมู่ 7 บ้านหนองหาบแห


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/เม.ย./2566 : ข่าวสารทั่วไป
ขอขอบพระคุณร้านภูลดาคาเฟ่ และเดอะนัวว์เรสเตอรองท์ ร่วมกับ ก้อง ห้วยไร่ ที่บริจาคเงินทุนเพื่อการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกในการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน ( 54 / )
    

ขอขอบพระคุณร้านภูลดาคาเฟ่ และเดอะนัวว์เรสเตอรองท์ ร่วมกับ ก้อง ห้วยไร่ ที่บริจาคเงินทุนเพื่อการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกในการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/มี.ค./2566 : ข่าวสารทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้จัดทำโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 15 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลลุมพุก เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความ ( 124 / )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้จัดทำโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จำนวน 15 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลลุมพุก  เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้อง

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/มี.ค./2566 : ข่าวสารทั่วไป
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เข้าร่วมพิธีถวายสักการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566  ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ( 92 / )
    

วันเสาร์ที่  18  มีนาคม  2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เข้าร่วมพิธีถวายสักการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566  ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรี

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/มี.ค./2566 : ข่าวสารทั่วไป
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 อบต.ลุมพุก ได้จัดทำโครงการ อบต.ลุมพุกเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอคำเขื่อนแก้ว ณ วัดบ้านแหล่งแป้น หมู่ที่ 10 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุก มีการจัดหน่วยบริการเคลื่อนท ( 107 / )
    

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม  2566  อบต.ลุมพุก ได้จัดทำโครงการ  อบต.ลุมพุกเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอคำเขื่อนแก้ว  ณ วัดบ้านแหล่งแป้น หมู่ที่ 10 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิง

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ก.พ./2566 : ข่าวสารทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร เทศบา ( 118 / )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก  ได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและผู้นำชุมชน  ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 8-10  กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้การจัดก

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ก.พ./2566 : ข่าวสารทั่วไป
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกพร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของหมอพื้นบ้าน จำนวน 1 ราย นายอรุณ พิมพ์ทอง บ้านเลขที่ 18 หมู่ 9 บ้านเหล่าฝ้าย ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดย ( 121 / )
    

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกพร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของหมอพื้นบ้าน จำนวน 1 ราย นายอรุณ พิมพ์ทอง บ้านเลขที่ 18 หมู่ 9 บ้านเหล่าฝ้าย ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จั

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/ม.ค./2566 : ข่าวสารทั่วไป
อบต.ลุมพุก นำขยะรีไซเคิล ร่วมบริจาค ตามโครงการคัดแยกขยะและบุญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ( 109 / )
    

อบต.ลุมพุก นำขยะรีไซเคิล ร่วมบริจาค ตามโครงการคัดแยกขยะและบุญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/ม.ค./2566 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดย นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว / ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ ( 107 / )
    

วันที่ 26 มกราคม 2566  เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  โดย นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว / ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ม.ค./2566 : ข่าวสารทั่วไป
โครงการประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พศ.2566 หมู่ที่1-15 ระหว่างวันที่ 16 – 20 มกราคม พ.ศ.2566 งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ กองคลัง จัดโครงการอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ( 116 / )
    

โครงการประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พศ.2566
หมู่ที่1-15 ระหว่างวันที่ 16 – 20 มกราคม พ.ศ.2566
งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ กองคลัง
จัดโครงการอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกั

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>