[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก
โดย : admin
เข้าชม : 76
อาทิตย์ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
A- A A+
        

คลิกดูภาพ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวสารทั่วไป5 อันดับล่าสุด

      วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก โดยท่านนายกบัญชา ชารีแก้ว เข้ารับมอบประกาศเกียรติบัตรหน่วยงานของรัฐที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนสูงสุด อันดับที่ 2 ประเภทหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณต่ำกว่า 10 ล้านบาท อัตราร้อยละ 9 28/พ.ย./2565
      ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ บริเวณหนองน้ำสาธารณประโยชน์โนนหนองแฝก องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 27/ต.ค./2565
      โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 16 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก 21/ก.ย./2565
      ร่วมจัดนิทรรศการผลงานและนวัตกรรม เพื่อรับการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"อำเภอสะอาดดี" จังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ.2565 24/ส.ค./2565
      19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก 21/ส.ค./2565