ชื่อ - นามสกุล :นายวุฒิศักดิ์ ทวีรัตน์
ตำแหน่ง :สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.7
หน้าที่หลัก :0840867535
ที่อยู่ :ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
Telephone :084086753
Email :wuttisak@lumpooklocal.go.th
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกออกเสียงในสภา