ชื่อ - นามสกุล :นายนิมิตร กาญจนสุนทร
ตำแหน่ง :พนักงานดับเพลิง
หน้าที่หลัก :0810750197
ที่อยู่ :ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
Telephone :0810750197
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :