ชื่อ - นามสกุล :นายสันติ สมจิตร
ตำแหน่ง :พนักงานขับรถ
หน้าที่หลัก :0943807379
ที่อยู่ :ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้วแก้ว จ.ยโสธร
Telephone :0943807379
Email :santi@lumpooklocal.go.th
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :