ชื่อ - นามสกุล :นายพิทักษ์ มนต์ขลัง
ตำแหน่ง :พนักงานดับเพลิง
หน้าที่หลัก :0880480397
ที่อยู่ :ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้วแก้ว จ.ยโสธร
Telephone :0880480397
Email :pitak@lumpooklocal.go.th
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :