[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
8/ธ.ค./2564 : ข่าวสารทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เข้าร่วม กิจกรรม วันคนพิการสากลประจำปี 2564 วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมกรีนปาร์ค อ.เมือง จ.ยโสธร ( 90 / )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เข้าร่วม กิจกรรม วันคนพิการสากลประจำปี 2564  วันที่ 7 ธันวาคม 2564   ณ
โรงแรมกรีนปาร์ค อ.เมือง จ.ยโสธร


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/พ.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประะกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.70-023 หมู่ที่ 1 บ้านลุมพุก โดยวิธีคัดเลือก ( 98 / )
    

ประะกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.70-023 หมู่ที่ 1 บ้านลุมพุก โดยวิธีคัดเลือก


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/ต.ค./2564 : ข่าวสารทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ราย 1 นางคำพอง โคกกลาง หมู่ 14 บ้านโคกกลาง 2 นางทองอินทร์ พร้อมจิตร หมู่ 5 บ้านโคกกลาง ( 107 / )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ราย 1 นางคำพอง โคกกลาง  หมู่ 14 บ้านโคกกลาง
       2 นางทองอ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/ต.ค./2564 : ข่าวสารทั่วไป
ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 100 / )
    

ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/ก.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนลาดยางผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ( 155 / )
    

ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนลาดยางผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต  รหัสทางหลวง ยส.ถ.70-276 สายจากทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านดอนเขือง หมู่ที่ 8 ถึงบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/ก.ย./2564 : ข่าวสารทั่วไป
อบต.ลุมพุกจัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพเยียวยาผู้พิการทางสายตา ม.8 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ( 136 / )
    

อบต.ลุมพุกจัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพเยียวยาผู้พิการทางสายตา ม.8  ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/ก.ย./2564 : ข่าวสารทั่วไป
ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน ในการติดต่อราชการของ อบต.ลุมพุก ( 147 / )
    

ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน ในการติดต่อราชการของ อบต.ลุมพุก


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ก.ย./2564 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 15 จากคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาฯ ระดับอำเภอ ( 146 / )
    

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก   รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่  15 จากคณะกรรมการนิเทศติดตามการจ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/ส.ค./2564 : ข่าวสารทั่วไป
การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกำจัดสิ่งปฏิกูลตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โครงการพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดีฯ และรับโล่ดีเด่นการดำเนินงาน "บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล" ( 145 / )
    

นายวสันต์  ชัยภูมิ นายก อบต.ลุมพุก ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกำจัดสิ่งปฏิกูลตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โครงการพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดีฯ  และรับโล่ดีเด่นการดำเนินงาน "บ่อบำ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/ส.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าฝ้าย หมู่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 173 / )
    

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าฝ้าย หมู่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>